Kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Tímto udělujete souhlas provozovateli tohoto webu: Bc. Martin Slíva, IČ: 74557297, se sídlem Aviatiků 1523/18, Ostrava – Hrabůvka, PSČ 700 30. (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

 2. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem:
  • zpracování analýzy a následného řešení Vašich požadavků
  • zpětné kontaktování za účelem konzultací
  • zasílání obchodních sdělení
  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání souhlasu a nebudou poskytovány třetím stranám.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na adresu: hypoteky@martinsliva.cz nebo písemně na adresu Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás aktualizaci nebo opravu
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů